Setkání v regionech

Regionální stálá konference Královéhradeckého kraje pořádá pravidelně od roku 2014 regionální setkání, která probíhají v každém okrese našeho kraje.

Zástupci CIRI, Královéhradeckého kraje, místních akčních skupin a další hosté zde prezentují aktuální informace o dotačních zdrojích pro obce a města, např. informace o přípravě na programové období EU, informace o aktuálních výzvách, stavající i plánované dotační programy kraje i postup tvorby klíčových strategických dokumentů Královéhradeckého kraje. Každý rok se těchto setkání účastní mezi 100 a 150 účastníky, převážně starosty či dalšími zástupci obcí, kteří diskutují s přednášejícími nad projednávanými tématy. Některé akce jsou spojeny i s možností exkurze. Většina účastníků tyto informační semináře uvítala a ocenila pořádání těchto akcí právě v jejich regionu.

Za 9 ročníků regionálních setkání se jejich hostování ujalo již více než 40 obcí Královéhradeckého kraje.

Sdílejte na sociálních sítích