Regionální workshopy 2017

 Regionální workshopy 2017
2.–10. května 2017
Semechnice, Libuň, Dolní Kalná, Hořiněves, Velké Petrovice

Rozvoj obcí a regionů Královéhradeckého kraje byl hlavním tématem pěti workshopů, které se uskutečnily na začátku května 2017 ve všech okresech kraje. Setkání, které v rámci Regionální stálé konference opět pořádala regionální rozvojová agentura Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Krajskou sítí místních akčních skupin a Sdružením místních samospráv ČR.

Zástupci obcí a další aktéři místního rozvoje byli seznámeni s aktuálními informacemi v oblastech regionálního rozvoje, strategického plánování a dotačních příležitostí. Téměř stovka účastníků, z níž významnou část tvořili zástupci obcí, byla seznámena s regionálními disparitami v územním rozvoji Královéhradeckého kraje a s rozvojovými prioritami ve vazbě na program rozvoje kraje. Prezentovány byly také dotace EU, ČR či kraje pro obce, města a venkov včetně diskuse nad zaměřením Programu obnovy venkova KHK, ale i aktivita a úspěšnost žadatelů, bariéry čerpání, projektový management a možnosti získávání informací. Součástí každého workshopu bylo představení hostitelské obce.

Témata workshopu:

  • dotační příležitosti (dotace EU, ČR či kraje pro obce, města a venkov)
  • Program obnovy venkova KHK
  • regionální disparity v územním rozvoji Královéhradeckého kraje
  • rozvojové priority ve vazbě na program rozvoje kraje
  • aktivita a úspěšnost žadatelů, bariéry čerpání, projektový management a možnosti získávání informací

Místa a termíny setkání:

  • Semechnice (Rychnovsko) 2. 5. 2017
  • Libuň (Jičínsko) 3. 5. 2017
  • Dolní Kalná (Trutnovsko) 4. 5. 2017
  • Hořiněves (Hradecko) 9. 5. 2017
  • Velké Petrovice (Náchodsko) 10. 5. 2017

Prezentace naleznete ke stažení níže, prezentaci Centra investic, rozvoje a inovací stáhnete zde.

Sdílejte na sociálních sítích