Regionální workshopy 2014

Regionální workshopy 2014
19. května – 4. června 2014
Vrbice, Střevač, Nový Hrádek, Havlovice, Obědovice

Na přelomu května a června 2014 (19. 5. – 4. 6. 2014) se uskutečnilo v pěti obcích Královéhradeckého kraje pět tematických setkání se zástupci obcí, dobrovolných svazků obcí a místních akčních skupin na téma možnosti získání evropských a krajských dotací pro obce po roce 2014. Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací prezentovali aktuální informace o přípravě na programové období EU 2014 – 2020 včetně představení nových operačních programů a předběžných podmínkách čerpání s důrazem na obce a města. Zástupci odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací Krajského úřadu Královéhradeckého kraje představili plánované krajské dotační programy včetně programu obnovy venkova ve vazbě na nově vznikající dotační strategii kraje.

Více jak 150 účastníků z jednotlivých obcí či regionů diskutovalo s přednášejícími nad projednávanými tématy, většina z nich tyto informační semináře uvítala a ocenila pořádávání těchto akcí v jejich regionu. Předpokládá se proto, že tato regionální setkání budou pokračovat.

Témata workshopu:

  • možnosti získání evropských a krajských dotací pro obce po roce 2014
  • aktuální informace o přípravě na programové období EU 2014–2020
  • plánované krajské dotační programy včetně programu obnovy venkova

Místa a termíny setkání:

  • 19. 5. 2014 – Vrbice
  • 26. 5. 2014 –  Střevač
  •  27. 5. 2014 – Nový Hrádek
  • 3. 6. 2014 – Havlovice
  • 4. 6. 2014 – Obědovice
Sdílejte na sociálních sítích