Regionální setkání 2022

Regionální setkání 2022
8-22. listopadu 2022
Smiřice, Lánov, Nová Paka, Velké Poříčí, Dobré

Zástupci Centra investic, rozvoje a inovací, Královéhradeckého kraje, Centra pro regionální rozvoj ČR, Krajské sítě MAS a Agentury CzechInvest vystoupili na 8. ročníku regionálních setkání v každém okrese Královéhradeckého kraje. V letošním roce se naplno rozběhlo nové programové období 2021+, proto byl připraven bohatý program zaměřený především na dotační zdroje a další podpory pro obce a regiony.

Témata workshopu:

 • Dotace Královéhradeckého kraje na rok 2023
 • Integrovaný regionální operační program 2021–2027
 • Komunitně vedený místní rozvoj (MAS) 2021+
 • Programy přeshraniční spolupráce
 • Další zdroje a podpory pro obce a region

Místa a termíny setkání:

 • Město Smiřice (Hradecko)
  8. 11. 2022, Kulturní středisko Dvorana, Palackého 124
 • Obec Lánov (Trutnovsko)
  9. 11. 2022, Polytechnické centrum ZŠ Lánov, Prostřední Lánov 155
 • Město Nová Paka (Jičínsko)
  10. 11. 2022, Restaurace Ježkův statek, Harantova 261
 • Městys Velké Poříčí (Náchodsko)
  16. 11. 2022, Úřad městyse Velké Poříčí, Náměstí 102
 • Obec Dobré (Rychnovsko)
  22. 11. 2022, Hospoda Dobré, Dobré 52

Prezentace ke stažení

Sdílejte na sociálních sítích