Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou

Workshop Chytrá řešení v hospodaření s vodou
28. března 2018, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Účast odborníků na hospodaření s vodou, zástupců obcí a dalších organizací.
Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:
  • pitná a užitková voda
  • voda v krajině a ve městě
  • podpora chytrých technologií

Setkání zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života a společnosti. Voda je, podle něj,  pro nás tak přirozená součást života, že jsme dosud opomíjeli možnost propojit její využívání a hospodaření s ní s chytrými řešeními. Ta nám ale mohou výrazně pomoci s jejím kvalitním využíváním. Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací představila webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji.

V dalších vystoupeních seznámili zúčastněné s novými trendy zástupci firem.  Společnost DHI předvedla softwarová řešení při správě zásobování pitnou vodou a odvodnění měst, zástupce Microsoftu uvedl, jak může internet věcí pomáhat v hospodaření s vodou, HODRtechnic seznámila s možnostmi, jak vodou šetřit. Alternativu k běžné balené vodě pro obce a města představila firma FILTERMAC. O své zkušenosti s chytrými přístupy v hospodaření nejen s dešťovou vodou se podělil Jiří Vítek z JV PROJEKT VH. Zástupce firmy Vodní cesty pohovořil o významu vodních nádrží a cest pro rozvoj regionu. S výhodami a nevýhodami využití kořenové čističky odpadních vod přítomné seznámil starosta obce Velká Jesenice.

Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Workshop SMART ŘEŠENÍ V HOSPODAŘENÍ S VODOU
Termín: 28. 3. 2018
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: Petr Dolejš (www.cityone.cz)
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Leták: Shrnutí workshopu
Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích