Workshop Chytrá řešení v sociálních službách

Workshop Chytrá řešení v sociálních službách
24. dubna 2019, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Workshopu se účastnilo téměř 50 zástupců obcí, měst, pracovníků v sociálních službách, firem, pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

S možnostmi chytrých řešení, nejnovějšími trendy a jejich využitím v sociálních službách účastníky seznámily firmy poskytující smart řešení pro osoby se zdravotním a duševním postižením. Se svými zkušenostmi, vlastními smart projekty a příklady dobré praxe představili poskytovatelé sociálních služeb a další odborníci z Královéhradeckého kraje.

Přítomné na workshopu uvítal radní Královéhradeckého kraje zodpovědný za oblast sociálních služeb Vladimír Derner, který vyzdvihl důležitost sociálních služeb pro udržitelný život v našem kraji a zároveň se zamyslel nad využitelností a užitečností chytrých řešení v rozvoji sociálních služeb.

Zita Kučerová z Centra investic, rozvoje a inovací za pořadatele přivítala hosty v sále a ve stručnosti představila naše činnosti v Chytrém regionu, mimo jiné i tento webový portál.

Organizace Život Hradec Králové, o.p.s. a Chytrá péče s.r.o. představily možnosti využití chytrých řešení v tísňové péči a jak tyto technologie Tísňová péče zvyšují bezpečnost života seniorů a osob se zdravotním postižením. Jan Fencl z Nadace Vodafone Česká republika uvedl, jak rozvíjí ekosystém sociálních inovací, které řeší společenské problémy využitím informačních a komunikačních technologií. Paní Morávková z organizace Tyfloservis, o.p.s. Hradec Králové i s praktickými ukázkami představila, jaké pomůcky a úpravy prostředí mohou pomoci nevidomým a slabozrakým v samostatném pohybu a orientaci v prostoru.  Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. představilo možnosti, jak učit děti znakový jazyk kdekoli a kdykoli, k čemuž vyvinuli unikátní aplikace, které jsou využívány nejen rodiči, ale odborníky a studenty. Na závěr Tomáš Jelínek, autor aplikace Cash Reader for iOS, představil, jak mobilní aplikace rozpoznává hodnoty bankovek pro více než 40 světových měn. Jeho praktická ukázka hosty přímo upoutala. 

Workshop Chytrá řešení v sociálních službách
Termín: 24. 4. 2019
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: Jakub Semerád (Centrum investic, rozvoje a inovací)
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Leták: Shrnutí workshopu
Sdílejte na sociálních sítích