Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodaření

Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodaření
2. října 2018, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Workshopu se účastnilo přes 50 zástupců obcí, měst, odborníků na téma odpady, firem a pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 
Na workshopu byly prezentovány příspěvky ve 3 tématech:
  • prevence vzniku odpadů
  • systémy sběru a nakládání s odpady
  • podpora chytrých technologií
S výše uvedenými tématy, svými zkušenostmi a s nejnovějšími trendy v oblasti odpadového hospodářství seznámily účastníky workshopu firmy poskytující chytrá řešení. Příklady dobré praxe představily obce, které již chytrá řešení v hospodaření s odpady zavedly.

Na workshopu vystoupili rovněž odborníci a zástupci Královéhradeckého kraje, kteří krátce pohovořili o přístupech kraje v odpadovém hospodářství a uvedli možnosti financování chytrých řešení.

Workshop SMART ŘEŠENÍ V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Termín: 2. 10. 2018
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: Jarmila Šťastná (šéfredaktorka časopisu Odpady)
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Leták: Shrnutí workshopu
Sdílejte na sociálních sítích