Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky

Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky
29. června 2021, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Workshopu se účastnilo téměř 60 zástupců obcí, měst, firem, pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a dalších organizací. 
 

Cílem workshopu bylo pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství, jako je například omezení skládkování od roku 2030 aj. Dále bylo cílem workshopu osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit chytrá řešení a prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim budou prospěšné, jak mohou financovat své projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů. Představeny byly konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti nakládání s odpady a s jejich opětovným využitím. Prezentace firem představily chytrá řešení pro odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku. Proběhla diskuze mezi veřejným a firemním sektorem o tom, jaká konkrétní řešení mohou firmy veřejné sféře nabídnout.

Workshop zahájil radní Královéhradeckého kraje Adam Valenta, důvod jeho konání podrobněji rozvedli zástupci Centra investic, rozvoje a inovací. Svá chytrá řešení a možnosti jejich uplatnění představily firmy JRK Česká republika, Cyrkl.com, Bez obalu HK, s.r.o., MOJE ODPADKY a SENSONEO. Legislativní změny a jejich dopad na obce našeho regionu představil Ing. JUDr. Emil Rudolf z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Příklady dobré praxe a osobní zkušenosti s chytrým odpadovým hospodářstvím představili zástupci Nového Bydžova, Police nad Metují, městyse Nový Hrádek a města Dvora Králové nad Labem. Ing. Zdeněk Špringar z Ministerstva životního prostředí ČR seznámil hosty s možnostmi financování z OP ŽP 2021-2027.

Workshop Odpadové hospodářství měst a obcí – změny legislativy a možné přínosy cirkulární ekonomiky
Termín: 29. 6. 2021
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: Lukáš Zemánek (Centrum investic, rozvoje a inovací)
Program: Program ke stažení
Leták: Závěry workshopu
Sdílejte na sociálních sítích