Workshop Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?

Workshop Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?
26. února 2019, Kopidlno
Témata: Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?

 Území Kopidlenska ležící na periferii obou krajů se vyznačuje vyšší nezaměstnaností, zhoršenou dopravní dostupností, vyšším podílem primárního sektoru a vykazuje co do průměru kraje zhoršené parametry v oblast demografických a sociálně-ekonomických ukazatelů
Předmětem tohoto unikátního setkání, které společně organizovali Centrum investic, rozvoje a inovací, Královéhradecký a Středočeský kraj,  byla otevřená diskuze především o konkrétních místních problémech v dopravní dostupnosti a obslužnosti, zejména stav silnic II. a III. třídy a dopravní obslužnost přes hranice obou krajů, sociální integraci, občanské vybavenosti a další a jejich možné financování z krajských dotačních titulů a fondů EU. Zazněly inspirativní příklady dobré praxe, pohled akademické sféry zastoupené Radimem Perlínem z Přírodovědecké fakulty UK a možnosti využít k řešení problémů i dnes často skloňované „smart“ řešení zvyšující komfort místních obyvatel. Mnohé náměty, které zde zazněly, budou řešeny na úrovni krajských samospráv. Tato forma setkání je jednou z cest, jak posilovat spolupráci v území, vytvořit podmínky pro kooperaci, jak probudit území a být nápomocni tam, kde je ohrožen vyvážený a udržitelný rozvoj území.

Workshop Chytrá řešení v sociálních službách
Termín: 16. 4. 2019
Místo konání: Kopidlno
Moderoval: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program a závěry: Program ke stažení, Závěry ke stažení
Sdílejte na sociálních sítích