Workshop Chytrá řešení v dopravě

Workshop Chytrá řešení v dopravě
17. října 2017, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Workshopu se zúčastnilo více než 50 odborníků a klíčových aktérů na poli zavádění chytrých řešení v dané oblasti.

V úterý 17. října 2017 se na půdě Královéhradeckého kraje uskutečnil workshop s názvem "Smart řešení v dopravě". Akci organizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s krajem. Smyslem konceptu Chytrý region je držet krok s vyspělými evropskými regiony na cestě k dalšímu ekonomickému rozvoji a zvyšování kvality života obyvatel prostřednictvím dynamicky se rozvíjejícího potenciálu moderních technologií.

Workshop zahájil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu Martin Červíček, jenž ve své úvodní řeči zdůraznil potřebnost rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury a zajištění dopravní dostupnosti a obslužnosti na celém území kraje. V této souvislosti ujistil přítomné o podpoře zavádění chytrých řešení v dopravě ze strany Královéhradeckého kraje.

Vedoucí Centra rozvoje a inovací CIRI Zita Kučerová poté přítomným představila chystaný web chytryregion.cz, jehož jedním z cílů je poskytovat přehledné informace o možnostech využití chytrých technologií. Na webu budou zveřejněny příklady dobré praxe, možnosti financování a jiné informace. Následovala prezentace Petra Moravce, jednatele společnosti OREDO, s.r.o. o mobilních aplikacích v rámci integrovaného dopravního systému.

Prvky chytré dopravy ve městě Hradec Králové představil Karel Vít z magistrátu města spolu s Miloslavem Kulichem, ředitelem Dopravního podniku města Hradec Králové. O chytré infrastruktuře města a technologických trendech v městské dopravě podrobně hovořili Libor Kašparovský (Incinity, s.r.o.) a Libor Sušil (CROSS Zlín, a.s.).

Dalšími tématy workshopu bylo budování dobíjecí infrastruktury elektromobilů (Martin Machek – ČES ESCO, a.s.) a zavádění ride-sharingu v Mladé Boleslavi a Kvasinách (Tomáš Žídek – ŠKODA AUTO DigiLab, s.r.o.). S technologií mobilního mapování a jejím praktickým využitím seznámil přítomné ve svém příspěvku Vojtěch Koukal ze společnosti TopGis, s.r.o.

Posledním tématem workshopu bylo financování Smart Cities projektů a podpora konceptu Smart Cities ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Tomu se podrobně věnovala Jana Korytářová z oddělení urbánní politiky MMR.

Všechny příspěvky byly doprovázeny konstruktivní diskusí nad možnostmi reálného a racionálního uplatnění těchto řešení v našem regionu, neboť téma bude v kontextu dalšího rozvoje regionů České republiky i Evropské unie v následujících letech nade všechnu pochybnost stále aktuálnější.

Workshop SMART ŘEŠENÍ V DOPRAVĚ
Termín: 17. 10. 2017
Místo konání: Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Moderoval: David Bárta (www.cityone.cz)
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Leták: Shrnutí workshopu

 

Sdílejte na sociálních sítích