Akademie

Workshop Smart řešení v dopravě

Dne 17. října 2017 pořádalo CIRI společně s Královéhradeckým krajem tématicky zaměřený workshop. Nosnými tématy byly čistá mobilita, dopravní telematika, chytré parkování a inteligentní systémy veřejné dopravy.
Workshop Smart řešení v dopravě

Workshopu se zúčastnilo více než 50 odborníků a klíčových aktérů na poli zavádění chytrých řešení v dané oblasti. Workshop zahájil náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje s gescí pro dopravu Martin Červíček, jenž ve své úvodní řeči zdůraznil potřebnost rozvoje kvalitní dopravní infrastruktury a zajištění dopravní dostupnosti a obslužnosti na celém území kraje. V této souvislosti ujistil přítomné o podpoře zavádění chytrých řešení v dopravě ze strany Královéhradeckého kraje. Všechny příspěvky byly doprovázeny konstruktivní diskusí nad možnostmi reálného a racionálního uplatnění těchto řešení v našem regionu, neboť téma bude v kontextu dalšího rozvoje regionů České republiky i Evropské unie v následujících letech nade všechnu pochybnost stále aktuálnější.

 

Sdílejte na sociálních sítích