Akademie

Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

V úterý 2. října 2018 uspořádalo Centrum investic, rozvoje a inovací společně s Královéhradeckým krajem v rámci konceptu Chytrého regionu další tematický workshop. Hlavním tématem tohoto setkání odborníků z řady firem i veřejné správy se zástupci obcí a dalších subjektů byly odpady a to především využití chytrých technologií a postupů v odpadových systémech obcí a měst.
Workshop Chytrá řešení v odpadovém hospodářství

Prezentující představili několik řešení v oblastech systémů sběru a nakládání s odpady a v prevence vzniku odpadů a představili své chytré nápady, jak zefektivnit odpadové hospodářství v obcích a uvedli jejich konkrétní realizace. Vše se neslo v duchu myšlenky, že nejlepší odpad je ten, který nevznikne, a v případě, že vznikne, tak je potřeba ho efektivně zlikvidovat.

Setkání v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zahájil radní kraje Karel Klíma, zodpovědný za oblast vodního hospodářství, životní prostředí a zemědělství. Zdůraznil, že využívání chytrých technologií a řešení by nemělo opomíjet žádnou oblast života naší společnosti, a že odpady jsou každodenní součástí našich životů. „Zkusme všichni hledat řešení pro nové věci, které se objevují. Nové věci přinášejí nové poznatky a na ty je potřeba reagovat,“ uvedl radní Karel Klíma.

Zita Kučerová a Pavel Doležal z Centra investic, rozvoje a inovací představili webový portál Chytrý region a jeho přínos nejen obcím v našem kraji. „Naším cílem je podat na jednom místě čitelné a srozumitelné informace o obsáhlém poli smart přístupů – především k tomu slouží náš portál chytrého regionu,“ řekla Zita Kučerová.

Tomáš Prokop, zástupce Státního fondu životního prostředí, seznámil účastníky s možnostmi financování projektů s tématem odpadového hospodářství z dotačních zdrojů. Zástupci města Hradce Králové a starostové obcí Dubence a Kněžice představili, jak odpadové hospodářství funguje v jejich obcích, jaká chytrá řešení již zavedli a jaké mají vize na jejich další rozšiřování.

Svoji webovou aplikaci pro sledování a evidenci odpadového hospodářství specializovanou na obce a města představila královéhradecká firma T-mapy. V dalších vystoupeních seznámili jednotlivé firmy účastníky s novými trendy v zefektivňování odpadových systémů v obcích a v možnostech využití chytrých technologií v tomto odvětví. Firma Verb Group z Prahy názorně představila chytré odpadkové koše Bigbelly, které se postupně dostávají do českých měst. Ostravská firma Gaben, pražská společnost JRK ČR a společnost MOJE ODPADKY prezentovaly svoje aplikace a systémy na zefektivnění odpadových systémů v obcích a městech, které ušetří nejen lidskou sílu, ale sníží i finanční náročnost likvidace odpadů. Nezisková organizace INCIEN, Institut cirkulární ekonomiky, seznámila účastníky s podstatou cirkulární ekonomiky a s její aplikací v odpadovém hospodářství. A na závěr firma Energo solutions představila svůj projekt zaměřený na efektivní svozy pouličního odpadu, který funguje ve spolupráci s občany.

Akce se zúčastnilo přes 50 účastníků, kteří se aktivně zapojili do diskuze s prezentujícími firmami a dalšími přednášejícími. Workshop posloužil i k vzájemnému síťování účastníků, kteří tak v budoucnu budou moci při zavádění chytrých technologií efektivně spolupracovat.

Sdílejte na sociálních sítích