Akademie

Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství

Dne 5. března 2020 se na půdě Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konala panelová konference Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství zaměřená na sdílení inspirativních zkušeností v zavádění a uplatňování jednotlivých prvků konceptu tzv. Smart Villages.
Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství

Více než 80 účastníků z několika krajů z řad veřejné, státní, neziskové, akademické a podnikatelské sféry, potenciálních žadatelů v Programu rozvoje venkova, místních akčních skupin a veřejnosti si přišlo poslechnout zajímavá vystoupení přizvaných aktérů rozvoje venkovského prostoru rozdělených do tří tematických panelů.

V prvním panelu zaměřeném na rozvoj služeb na venkově založený na spolupráci se zemědělci byly představeny příklady dobré praxe fungujících spoluprací na venkově a konkrétních služeb, které zde zemědělci vytváří. Ve druhém panelu se posluchači dozvěděli, jak je možné vrátit vodu zpět do krajiny či jaké možnosti mohou přinést komplexní pozemkové úpravy, a to i ve vazbě na protierozní a přírodě blízká opatření. Poslední panel ukázal, jak je možné zavést do škol zdravé a udržitelné stravování. „Chytrý venkov stojí hlavně na tom, že se o problémech dokážeme bavit a domluvit se na spolupráci“, sdělila ve svém úvodním slově náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství, kultury a sportu, jež byla 15 let starostkou obce Holovousy.

Součástí doprovodného programu bylo představení již realizovaných chytrých řešení ve venkovském prostoru, které měli možnost zhlédnout účastníci loňské exkurze Celostátní sítě pro venkov v Plzeňském kraji a Bavorsku a seznámení s podmínkami aktuálního ročníku soutěže Vesnice roku 2020 v Programu obnovy venkova, kterou Královéhradecký kraj dlouhodobě podporuje. Dopoledne se rovněž v rámci síťování konal Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, na kterém zástupci z řad Královéhradeckého kraje, místních akčních skupin, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Regionální agrární komory, Zemědělského svazu, vzdělávacích institucí, sociálních podniků a soukromé sféry diskutovali nad otázkami, problémy a výzvami chytrého venkova a udržitelného zemědělství v našem kraji. Se závěry z kulatého stolu bude tato platforma dále pracovat.

Akci organizovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov udržitelně a v souladu s uplatňováním společensky odpovědných aspektů, jelikož se občerstvení pro hosty konference skládalo pouze z regionálních produktů od lokálních producentů potravin a nebylo zde využito jednorázové nádobí.

Sdílejte na sociálních sítích