Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství

 Veletrh dobrých praxí Chytrého venkova a udržitelného zemědělství
5. března 2020
Podtitul: Udržitelný a chytrý venkov

V rámci série aktivit Celostátní sítě pro venkov při Regionálním odboru SZIF Hradec Králové „Cesty k chytřejšímu venkovu a udržitelnému zemědělství“ se 5. března 2020 od 9:00 uskutečnila na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje panelová konference zaměřená na sdílení inspirativních zkušeností v zavádění a uplatňování jednotlivých prvků konceptu tzv. Smart Villages.

V rámci konference proběhla zajímavá vystoupení přizvaných aktérů rozvoje venkovského prostoru, která byla rozdělená do tří tematických panelů:
ROZVOJ SLUŽEB NA VENKOVĚ ZALOŽENÝ NA SPOLUPRÁCI SE ZEMĚDĚLCI
SPOLUPRÁCE V PÉČI O KRAJINU A HOSPODAŘENÍ S VODOU
STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH PROSPĚŠNÉ KRAJINĚ A KOMUNITĚ

Program byl určen především pro zástupce z veřejné, státní, neziskové, akademické a podnikatelské sféry, potenciální žadatele v Programu rozvoje venkova, místní akční skupiny a veřejnost. 

Dopoledne se v rámci síťování konal Kulatý stůl Chytrého venkova a udržitelného zemědělství, na kterém zástupci z řad Královéhradeckého kraje, místních akčních skupin, Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv, Regionální agrární komory, Zemědělského svazu, vzdělávacích institucí, sociálních podniků a soukromé sféry diskutovali nad otázkami, problémy a výzvami chytrého venkova a udržitelného zemědělství v našem kraji. Se závěry z kulatého stolu bude tato platforma dále pracovat.

 
DOPOLEDNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM

ÚVODNÍ BLOK PŘEDNÁŠEK

TEMATICKÝ PANEL I: ROZVOJ SLUŽEB NA VENKOVĚ ZALOŽENÝ NA SPOLUPRÁCI SE ZEMĚDĚLCI

TEMATICKÝ PANEL II: SPOLUPRÁCE V PÉČI O KRAJINU A HOSPODAŘENÍ S VODOU

TEMATICKÝ PANEL III: STRAVOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH PROSPĚŠNÉ KRAJINĚ A KOMUNITĚ
 
Sdílejte na sociálních sítích