Seminář o zadávání veřejných zakázek

Seminář o zadávání veřejných zakázek
13. června 2017, Krajský úřad Královéhradeckého kraje
„Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“.

Regionální stálá konference KHK ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pořádaly dne 13. června 2017 seminář na téma „Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“. Seminář byl určen zástupcům obcí a měst, jejich příspěvkovým organizacím, obecním a městským úřadům, svazkům obcí, místním akčním skupinám a další, zástupcům veřejné správy v Královéhradeckém kraji. Místo a čas konání: 9:00 – 13:00, Regiocentrum Nový pivovar, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, sál zastupitelstva.

Na semináři bylo konkrétně probíráno:
 
  • Zjednodušené zadávací řízení ve znění Zákona č. 134/2016 Sb.
  • Obecná ustanovení o zadávacích řízeních
  • Základní ustanovení o zadávacích řízeních
  • Průběh zadávacího řízení
  • Postup při výběru dodavatele a uzavření smlouvy
  • Pravidla nadlimitního režimu pro zjednodušené podlimitní řízení
  • Změny smlouvy
  • Diskuse
Sdílejte na sociálních sítích