Seminář Možnosti financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení II

Seminář Možnosti financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení II
20. června 2019, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pod hlavičkou Regionální stálé konference Královéhradeckého kraje se ve čtvrtek 20. 6. 2019 uskutečnil již druhý seminář pro zástupce obcí zaměřený na možnosti financování a příklady dobré praxe v rámci dostupného a sociálního bydlení.

Hlavním tématem semináře byl nově vyhlášený program Výstavba pro obce. V rámci něho budou moci obce v letošním roce žádat o dotace a úvěry na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů v celkové výši 1 mld. Kč.

Další prezentace se zaměřily na financování v rámci programu Regenerace sídlišť, na pravidla přidělování obecních bytů nebo na příklady dobré praxe v obcích v rámci pilotního projektu Podpora sociálního bydlení. Na semináři, kterého se zúčastnilo přes 50 zástupců obcí a veřejného sektoru, vystoupili zástupci Státního fondu rozvoje bydlení, Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Zvolená témata mezi účastníky velmi rezonovala a v rámci semináře byla na prezentující směřována řada dotazů. Cílem semináře bylo motivovat obce z Královéhradeckého kraje k využití finančních prostředků z některého z prezentovaných dotačních programů, inspirovat je dobrou praxí a podpořit je v dalším rozvíjení dostupného a sociálního bydlení v kraji.

Sdílejte na sociálních sítích