Možnosti financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení

Možnosti financování a příklady dobré praxe v dostupném bydlení
19. února 2019, Krajský úřad Královéhradeckého kraje

Pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast sociální Ing. Vladimíra Dernera se v úterý 19. února 2019 uskutečnil seminář pro zástupce obcí a neziskového sektoru zaměřený na téma dostupného bydlení. Hlavními tématy bylo představení možností podpory bydlení z různých dotačních titulů a také sdílení příkladů dobré praxe, kterých se v oblasti bydlení podařilo dosáhnout. Na semináři byla rovněž představena činnost Platformy dostupného bydlení v Královéhradeckém kraji, která je v ČR jedinou platformou zaměřenou na oblast bydlení na regionální úrovni. Seminář organizovalo CIRI ve spolupráci s Královéhradeckým krajem pod hlavičkou Regionální stálé konference KHK a vystoupili na něm mj. zástupci Ministerstva práce a sociální věcí, Státního fondu rozvoje bydlení, Centra pro regionální rozvoj ČR nebo Agentury pro sociální začleňování.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích