Akademie

Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 150 účastníků

Během měsíce listopadu 2022 se uskutečnil 8. ročník již tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí je vzájemná informovanost a sdílení dobré praxe včetně diskuse mezi regionálními partnery.
Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 150 účastníků

Během měsíce listopadu 2022 se uskutečnil 8. ročník již tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí je vzájemná informovanost a sdílení dobré praxe včetně diskuse mezi regionálními partnery.

V druhé polovině tohoto roku byly spuštěny první výzvy v rámci evropských dotací 2021+, Královéhradecký kraj má vyhlášeny nové dotační programy na rok 2023 a některé obce z našeho kraje mají po podzimních komunálních volbách nová vedení. To vše nahrávalo tomu, aby se regionální partneři potkali se zástupci obcí opět přímo v regionu.

Letos navštívilo celkem pět okresních setkání více jak 150 zástupců z řad obcí a měst, ale i místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí, kraje či odborné veřejnosti. Letošní zájem o semináře byl opět velký a ohlasy účastníků kladné. Za každou hostitelskou obec přítomné přivítal místní starosta či zástupce dané obce.

První polovina programu byla zaměřena na dotační příležitosti pro obce. Dotace Královéhradeckého kraje na rok 2023 a Operační program Přeshraniční spolupráce Česko–Polsko 2021+ prezentovali zástupci Královéhradeckého kraje. A zástupci Centra pro regionální rozvoj ČR představili nový Integrovaný regionální operační program.

V druhé části semináře místní akční skupiny informovaly o komunitně vedeném místním rozvoji a dalších svých aktivitách v regionu. Agentura CzechInvest představila své aktivity pro municipality. A zástupci Centra investic, rozvoje a inovací prezentovali další podpory a nástroje pro obce a regiony ve vazbě na nové dotační období 2021+.

Letošní regionální setkání se konaly v každém okrese v těchto obcích:

  • Smiřice (8. 11. 2022, Hradecko) – Kulturní středisko Dvorana
  • Lánov (9. 11. 2022, Trutnovsko) – Polytechnické centrum ŽŠ Lánov
  • Nová Paka (10. 11. 2022, Jičínsko) – Restaurace Ježkův statek
  • Velké Poříčí (16. 11. 2022, Náchodsko) – Úřad městyse Velké Poříčí
  • Dobré (22. 11. 2022, Rychnovsko) – Hospoda Dobré

Všechny prezentace z jednotlivých setkání jsou dostupné na webu akce.

Sdílejte na sociálních sítích