Energetika a životní prostředí

Odpadové hospodářství měst a obcí

otevřeno
Odpadové hospodářství měst a obcí

Impulsem pro vznik kurzu byla mj. změna české legislativy odpadového hospodářství, která se velmi citelně dotýká i obcí. Především také vešla v platnost prováděcí vyhláška, která je účinná teprve od 7. 8. 2021. Co z toho plyne pro obce? A jak si poradí ty obce, kde systém OH funguje dobře již dnes, ale bude se muset přizpůsobit nové legislativě? Odpovědi nejenom na tyto otázky se dozvíte v tomto kurzu.

Tento modul proběhl formou prezenčního semináře a zároveň probíhá formou e-learnigového kurzu. Závěry workshopu, který proběhl 23. 6. 2021 se dozvíte ZDE.

 Vstup do e-learningu

Časová náročnost: 3 h (možnost se ke kurzu vracet). 
Sdílejte na sociálních sítích