Akademie

Tématem konference Příležitosti pro region 2023 byl udržitelný rozvoj obcí

Centrum investic, rozvoje a inovací a Královéhradecký kraj uspořádaly opět po roce pro zástupce obcí a měst 8. ročník již tradiční konference Příležitosti pro region pod hlavičkou Regionální stálé konference. Letošním tématem celé akce byl udržitelný rozvoj obcí a měst.
Tématem konference Příležitosti pro region 2023 byl udržitelný rozvoj obcí

Více jak 120 účastníků si nenechalo ujít program složený z deseti přednášek na téma udržitelnost projektů a jejich financování nebo odolnost a společenská odpovědnost obcí. Pozvání na konferenci přijal také předseda Banskobystrického samosprávného kraje Ondrej Lunter.

Celou konferenci zahájili Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje a Adam Valenta, člen Rady KHK. Se svou zdravicí také vystoupil Radim Sršeň, náměstek člena vlády, za Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Na konferenci vystoupila řada odborníků z národní i regionální úrovně – zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Národní rozvojové banky, CzechInvestu a zástupců obcí, SMO ČR či MAS.

Celodenní konference, rozdělená na dopolední a odpolední část, se uskutečnila v Hradci Králové 10. května 2023 v přednáškových prostorách EA Hotelu Tereziánský dvůr.

Prezentace z celé konference včetně fotogalerie jsou dostupné na webu akce ZDE.

Sdílejte na sociálních sítích