Konference Příležitosti pro region 2023

Konference Příležitosti pro region 2023
10. května 2023
Podtitul: Udržitelný rozvoj obcí a měst

8. ročník konference, tentokrát na téma Udržitelný rozvoj obcí a měst, 10. května 2023 od 10:00 hodin, EA Hotel Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336, Hradec Králové

Na konferenci s více jak 120 účastníky vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně; zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva životního prostředí ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj ČR, Národní rozvojové banky, Agentury CzechInvest, Centra investic, rozvoje a inovací a zástupců Královéhradeckého kraje, obcí či místních akčních skupin.

Témata konference:
  • Udržitelný rozvoj regionů, společenská odpovědnost obcí a měst
  • Příprava a realizace udržitelných projektů, financování i bez využití dotací
  • Nízkouhlíkové strategie a odolnost obcí, udržitelná energie a klima v regionech
 
Program konference a prezentace:
9:30 – 10:00    Prezence účastníků, možnost občerstvení
12:00 – 12:30   Přestávka na oběd
14:10 – 16:00 Neformální setkání účastníků a občerstvení 

 

Sdílejte na sociálních sítích