Konference

Konference Příležitosti pro region 2024

Konference Příležitosti pro region 2024
11. června 2024
Dostupné bydlení v Královéhradeckém kraji

9. ročník konference, tentokrát na téma Dostupné bydlení v KHK, se konal 11. června 2024 od 9:30 hodin v EA Hotelu Tereziánský Dvůr, J. Koziny 336, v Hradci Králové. 

Na konferenci vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro regionální rozvoj ČR, Centra investic, rozvoje a inovací a představitelů Královéhradeckého kraje.

Mezi hlavní témata konference patřily: Legislativa a souvislosti - Nájemní a sociální bydlení - Financování a dotace - Podpora a poradenství - Stav a potřeby v kraji - Příklady dobré praxe.

Prezentace přednášejících a fotogalerie z konference jsou zveřejněny níže.

Program:

Prezence účastníků / 9:00 – 9:30

Úvodní blok / 9:30 – 10:30


Dostupné nájemní bydlení / 10:30 – 12:00

Přestávka / 12:00 – 12:30 

Dostupné sociální bydlení / 12:30 – 14:00

  • Co nám přinese Zákon o podpoře bydlení, Ing. Vít Lesák, MSc., vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
  • Příklady dobré praxe – kontaktní místo, poradenství, spolupráce a zabydlování se soukromým sektorem a další, Milan Greineder, Platforma pro sociální bydlení
  • Sociální bydlení v IROP 2 – srovnání prvních výzev první výzvy (25.) a aktuálně otevřených výzev (101. a 115.) na podporu sociálního bydlení, Mgr. Markéta Stehlíková, Centrum pro regionální rozvoj ČR

Neformální networking / 14:00 – 14:30 

Sdílejte na sociálních sítích