Konference Příležitosti pro region 2018

 Konference Příležitosti pro region 2018
11. září 2018
Podtitul: Jaký je a bude náš venkov?

Více než stovka zástupců měst a obcí Královéhradeckého kraje se 11. září 2018 sjela do Hradce Králové, kde se uskutečnil pátý ročník konference Příležitosti pro region. Ten se letos nesl v duchu problematiky venkova a jeho rozvoje.

Záštitu nad akcí s podtitulem Jaký je a budeš náš venkov? převzal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který hned na úvod konference definoval nejpalčivější problém dnešního venkova: „Z dlouhodobého hlediska řešíme problém, jakým způsobem se má venkov a tedy i celý Královéhradecký kraj připravit na velké změny, které souvisí s rozvojem infrastruktury a možnosti zaměstnání. Je důležité připravit venkovské oblasti k tomu, aby se naše obce a města nestala jen pouhými noclehárnami. K tomu, aby venkov byl trvale udržitelný a obydlený, nyní připravujeme a vylepšujeme krajské grantové programy tak, abychom pomohli všem takovýmto obcím.“

V dopolední části konference se vystupující snažili definovat, co v dnešní době vlastně znamenají pojmy jako vesnice a venkovská oblast. Společně hledali odpovědi na důležité otázky, které s sebou přináší současný ekonomický a populační vývoj nejen v Královehradeckém kraji, ale i v celé České republice. V sále panovala shoda, že v budoucnu musí být kladem důraz především na rozvoj lidského kapitálu v obcích.

Na dopolední diskuzi navázal odpolední blok. Roli kraje a jeho důraz na komunikaci s aktéry z regionu a funkci Regionální stálé konference zdůraznil na začátku radní Pavel Hečko: „Regionální stálá konference hraje pro rozvoj území velmi důležitou roli. V současné době sekretariát intenzivně vyhodnocuje výstupy z aktuálních analýz, které budou důležité pro tvorbu Strategie rozvoje kraje 2021+. Z toho je vidět, jaký strategický význam RSK v plánování regionální politiky regionu a jak se podílí se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU.“

Ředitel CIRI Lukáš Korych k akci řekl: „Díky činnosti sekretariátu Regionální stále konference, který funguje na CIRI, se nám daří prosazovat potřeby Královéhradeckého kraje na celostátní úrovni a pořádáním této pravidelné konference prezentujeme naši činnost, plány a úspěchy i všem v rámci našeho kraje.“

Informace ke konferenci
Termín: 11. 9. 2018
Místo konání: EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové
Moderoval: RNDr. Radim Perlín, Ph.D.
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Medailonky: Medailonky ke stažení
Sdílejte na sociálních sítích