Konference Příležitosti pro region 2017

Konference Příležitosti pro region 2017
11. října 2017
Podtitul: Co nového po roce 2020

Akce s podtitulem Co nového po roce 2020 se uskutečnila dne 11. října 2017 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Téměř 150 účastníků, zástupců obcí a krajů se dozvědělo, co zajímavého se pro obce v následujících letech chystá a jaké jsou perspektivy regionálního rozvoje v ČR.

Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem uspořádalo již čtvrtý ročník celokrajské konference v rámci projektu Regionální stálá konference. Akce s podtitulem Co nového po roce 2020 se uskutečnila dne 11. října 2017 v hotelu Tereziánský dvůr v Hradci Králové. Téměř 150 účastníků, zástupců obcí a krajů se dozvědělo, co zajímavého se pro obce v následujících letech chystá a jaké jsou perspektivy regionálního rozvoje v ČR.

Úvodní blok patřil příspěvkům zástupců Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Účastníci byli seznámeni se současným stavem a dalšími možnostmi evropských dotací pro obce do roku 2020, s vývojem debat o budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, přípravou Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, novinkami k národním dotačním titulům v oblasti regionální politiky či výzkumnými projekty a metodikami.  „Dotační možnosti pro obce i integrované nástroje budou pokračovat i nadále. Naším cílem je však systém zjednodušit,  legislativně jasně uchopit, “ říká Zdeněk Semorád, náměstek pro řízení sekce evropských programů z Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

V odpoledním bloku prezentovali regionální partneři příspěvky týkající se priorit regionální politiky Královéhradeckého kraje, potřeb venkova, role místních akčních skupin, analýz potřeb měst a obcí ČR či nabídky služeb pro obce v Královéhradeckém kraji v podobě Centra pro obce a venkov.

„Regionální stálé konference hrají pro rozvoj území velmi důležitou roli, kterou je nezbytné kontinuálně posilovat. RSK by měly zaujmout strategický význam v plánování regionální politiky regionu a podílet se na formování regionální politiky ČR, i pozice v rámci dalšího období EU“, dodává Pavel Hečko, radní Královéhradeckého kraje.

Informace ke konferenci
Termín: 11. 10. 2017
Místo konání: EA Hotel Tereziánský dvůr Hradec Králové
Moderoval: Mgr. Jakub Semerád
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Medailonky: Medailonky ke stažení
 
Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích