Konference Příležitosti pro region 2016

Konference Příležitosti pro region 2016
19. října 2016
Podtitul: Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec

Konference s podtitulem Nebojíme se chytrých řešení aneb SMART region, město a obec se uskutečnila 19. října 2016 v Hradci Králové. Toto významné setkání nad celou řadou témat bylo startovním výstřelem pro přípravu a realizaci široké škály aktivit v rámci rozvoje Chytrého regionu. Konference se uskutečnila pod záštitou Mgr. Zdeňka Semoráda, náměstka pro řízení sekce evropských programů MMR ČR. Na setkání vystoupili rovněž zástupci Ministerstva životního prostředí a Ministerstva pro místní rozvoj s informacemi o možnostech financování chytrých řešení spojených s vodou.

Informace ke konferenci
Termín: 19. 10. 2016
Místo konání: Nové Adalbertinum Hradec Králové
Moderoval: Mgr. Jakub Semerád
Pozvánka: Pozvánka ke stažení
Program: Program ke stažení
Medailonky: Medailonky ke stažení
Sdílejte na sociálních sítích