Konference Příležitosti pro region 2015

Konference Příležitosti pro region 2015
16. října 2015
Podtitul: Příležitosti pro region 2014-2020

Královéhradecký kraj a Centrum investic, rozvoje a inovací uspořádali konferenci Příležitosti pro region v období 2014-2020 v pátek 16. října 2015 od 9:00 do 13:00 (v hlavním sále Filharmonie Hradec Králové). Akce se konala pod záštitou náměstkyně ministryně pro místní rozvoj Ing. Kláry Dostálové.

Konference byla určena především zástupcům měst a obcí, kteří mají zájem realizovat v novém programovém období 2014 – 2020 své projektové záměry v rámci fondů EU.

Přítomným zástupcům obcí byla předána nová rozsáhlá publikace PŘÍLEŽITOSTI PRO REGION 2014 - 2020 zpracovaná CIRI.

Informace ke konferenci
Termín: 16. 10. 2015
Místo konání: Filharmonie Hradec Králové
Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích