Akademie

Jak dopadly odpady aneb ozvěny workshopu k odpadovému hospodářství

V úterý 29. června 2021 proběhl na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje další ze série workshopů Chytrého regionu, tentokrát věnovaný tématu odpadového hospodářství měst a obcí – změnám legislativy a možným přínosům cirkulární ekonomiky.
Jak dopadly odpady aneb ozvěny workshopu k odpadovému hospodářství

Workshopu se zúčastnilo téměř 60 zástupců obcí, měst, firem a dalších organizací. Cílem workshopu bylo pomoci se zorientovat obcím především z Královéhradeckého kraje v legislativních změnách v oblasti odpadového hospodářství, jako je postupné omezení skládkování aj. Dále měl workshop osvětlit, jak mohou obce ve své činnosti uplatnit chytrá řešení a prvky cirkulární ekonomiky, v čem jim budou prospěšné, jak mohou financovat své projekty z dotačních, ale i dalších zdrojů. Představeny byly konkrétní zkušenosti obcí a měst v oblasti nakládání s odpady a s jejich opětovným využitím. Firmy představily chytrá řešení pro odpadové hospodářství a cirkulární ekonomiku. Proběhla diskuze mezi veřejným a firemním sektorem o tom, jaká konkrétní řešení mohou firmy veřejné sféře nabídnout.

 
Sdílejte na sociálních sítích