Akademie

Exkurze za příklady dobré praxe na Vysočině

V polovině září 2023 se pod hlavičkou Akademie Chytrého regionu uskutečnila další poznávací exkurze za inspirativními počiny, tentokrát v Kraji Vysočina.
Exkurze za příklady dobré praxe na Vysočině

Ve dnech 14. – 15. září 2023 v rámci aktivit Akademie Chytrého regionu zorganizovalo Centrum investic rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a Místní akční skupinou Hradecký venkov exkurzi v Kraji Vysočina za příklady dobré praxe. Akce se zúčastnilo přes 25 zástupců obcí z Královéhradeckého kraje, MAS Hradecký venkov a CIRI, průvodce nám dělali kolegové z MAS Královská Stezka, o.p.s. a MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s., starosta obce Vepříkov a místostarosta města Humpolec.

Prvním bodem programu ve čtvrtek 14. 9. dopoledne byla obec Vepříkov – Vesnice Kraje Vysočina roku 2018, kde nás uvítal starosta obce. Při následné okružní procházce nám pan starosta představil nejnovější investiční i neinvestiční vepříkovské počiny – energetickou modernizaci budovy obecní hospody s instalací dvou tepelných čerpadel a střešní fotovoltaiky (přenesené z ČOV), opravenou hasičskou zbojnici, nově vytvořené venkovní hřiště s umělým povrchem a osvětlením, venkovní posilovnu, dětské hřiště, nabíjecí stanici pro elektromobily na budově obecního úřadu nebo uvažované záměry využití části prostor OÚ. Dílčí úsek naší procházky kopírovala naučná „Stezka poznání“ o historických a přírodních zajímavostech Vepříkova a okolí, coby společný produkt trojice vysočinských MAS. Součástí stezky je i odpočinkový přístřešek pro (cyklo-)turisty s možností dobití elektrokol. Poslední etapou Tour de Vepříkov byla prohlídka „Stodoly krásných krámů“. Tento zdejší návštěvnický magnet provozuje stejnojmenné občanské sdružení (z.s.), založené roku 2008. Jeho posláním je osvěta v oblasti historie a tradic Vepříkova a okolí, shromažďování a zapůjčování předmětů a zařízení se vztahem k historii, řemeslným a dalším výrobním činnostem, shromažďování dobových fotografií a dalších dokumentů, připomínajících lidskou činnost v dobách minulých. Z těchto předmětů je též v bývalé stodole uspořádána expozice, která je po dohodě s provozovateli trvale přístupná všem zájemcům. Nejeden z nás zde našel mnoho artefaktů nostalgicky nám připomínajících naše dětství, potažmo náš současný věk…

Následoval přesun kolem funkční větrné elektrárny do obce Kámen, kde byl zajištěn oběd v místním Zájezdním hostinci. Jeho provozovatel nás přitom seznámil s hlavními přínosy a problémy spojenými s hostinskou činností v menší obci a s projekty podpořenými místní akční skupinou. Zákusek a káva nás pak čekaly v Kavárně Na Cestě, kterou od roku 2021 na náměstí v Habrech provozuje Královská Stezka, o.p.s. jako sociální podnik. V prostorách bývalé prodejny našly pracovní uplatnění osoby s mentálním handicapem a my jsme zde našli sympatické prostředí, kde proběhly zajímavé prezentace o sociálním aspektu fungování kavárny, o činnosti MAS Královská Stezka a její kooperaci s dalšími MAS Kraje Vysočina. Návštěvu města Habry jsme pak zakončili menší okružní procházkou k bývalé synagoze z roku 1825, která později sloužila i jako evangelická modlitebna nebo kino.

Poslední přejezd jsme ve čtvrtek absolvovali na trase Habry – Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Klášter Želiv, kde byl zajištěn nocleh a večerní program. Před večeří někteří ještě stihli krátkou prohlídku klášterního areálu (postupně rekonstruovaného s podporou EU – IROP) a přilehlého okolí. Po večeři pak následovaly informace o činnosti MAS Hradecký venkov a Centra investic, rozvoje a inovací (CIRI), které plynule přešly do neformální diskuse a sdílení dobrých i méně dobrých zkušeností především z agendy starostů a místostarostů zastoupených obcí.     

Páteční ráno 15. 9. nám po snídani zpestřila vycházka s představitelkou MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka k multifunkčnímu solárnímu stojanu u řeky Trnávky, který poskytuje elektřinu pro dobití elektrokol a mobilních telefonů i vzduch pro nahuštění nafukovacích plavidel vodáků. Poté jsme v návštěvnickém centru zhlédli krátkou videoprojekci o historii premonstrátského (a dříve krátce i benediktinského) kláštera v Želivě. Před odjezdem do Humpolce se někteří ještě vydali k malebnému soutoku Želivky s Trnávkou západně od klášterního areálu.

„Hliníkovo“ město Humpolec nás uvítalo poutavou prohlídkou Pivovaru Bernard, kde jsme při filmu o znovuoživení zdejšího pivovaru v 90. letech 20. století museli pomyslně smeknout před odvahou a vůlí původních tří zachránců pivovarské tradice ve městě. Patřičný nadhled jsme pak získali po výstupu schodištěm obtočeným kolem starého pivovarského komínu na rozhlednu Bernard, která nám z ptačí perspektivy přiblížila celý Humpolec a přilehlý kus Vysočiny. Po obědě v pivovarské restauraci a před odjezdem směr domovina ještě následovala návštěva Polyfunkčního komunitního centra Mikádo, Kavárny Osmička a prohlídka dalších vybraných projektů a lokalit v Humpolci s místostarostou města, kterému tímto rovněž patří náš dík. Cestou zpět jsme v Kejžlici ještě zaznamenali odpočinkový obecní mobiliář vyrobený z betonu metodou 3D tisku.  Tak, a to je na beton vše. 

Doufáme, že všichni účastníci vysočinské exkurze získali nejen novou inspiraci, ale i dávku potřebného elánu do své další práce pro obce, MAS i Královéhradecký kraj. Tak zase někdy na zajímavých místech se zajímavými lidmi na viděnou, ať je náš Chytrý region ještě chytřejší!

Sdílejte na sociálních sítích