Vývoj populace Královéhradeckého kraje do roku 2050

Jedná se pilotní projekt v rámci vytvoření systému populačních prognóz jako celku v kraji i v České republice.
Vývoj populace Královéhradeckého kraje do roku 2050

Ve středu 13. února se v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje uskutečnilo představení „Prognózy vývoje obyvatelstva Královéhradeckého kraje a jeho vybraných územních součástí na období 2018–2050“.

Přes 40 zástupců Královéhradeckého kraje, města Hradec Králové, jakož i dalších obcí, měst a organizací uvítal hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán, který zároveň objasnil důvod zadání této studie. Celá prezentace pak byla v režii jednoho ze zpracovatelů celé studie, Tomáše Kučery z Karlovy univerzity v Praze, který představil předpokládaný budoucí vývoj populace našeho kraje. Posluchači se dozvěděli nanejvýš pravděpodobný odhad mimo jiné počtu dětí, seniorů i osob v produktivním věku, s výhledem až do roku 2050.

Tyto prognostické závěry jsou nutné pro plánování a řízení rozvoje Královéhradeckého kraje v různých segmentech společnosti a vytváří prostor pro tvorbu odvozených prognóz, například odhad vývoje struktury domácností, kapacity veřejných zařízení či služeb (zejména v oblasti školství, veřejné dopravy, zdravotnictví, apod.).

Sdílejte na sociálních sítích