Akademie

Regionální workshopy přilákaly letos více jak 100 zástupců obcí

V druhé polovině listopadu 2019 se uskutečnil 6. ročník již tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí je podnětná diskuse mezi regionálními partnery a vzájemné sdílení dobré praxe.
Regionální workshopy přilákaly letos více jak 100 zástupců obcí

Na žádném setkání nechyběl radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Pavel Hečko, který živě diskutoval s účastníky: „Důležitá je pro nás zpětná vazba od Vás, abychom reagovali na skutečné potřeby obcí, proto jsem rád, že se společně setkáváme každoročně přímo v regionu“ uvedl.

Letos navštívilo celkem pět okresních setkání téměř 120 zástupců obcí a měst, ale i místních akčních skupin, dobrovolných svazků obcí či odborné veřejnosti. Letošní zájem o workshopy byl opět velký a ohlasy účastníků kladné. Každou hostitelskou obec prezentoval starosta, který účastníkům představil svou obec včetně rozvojových záměrů.

První polovina programu byla zaměřena na dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které představili zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací z Krajského úřadu KHK. V druhé části semináře se aktéři dozvěděli aktuální informace k přípravě regionu na období 2021+ včetně dotací EU a ČR, které prezentovalo Centrum investic, rozvoje a inovací.

„Jsem rád, že Vám můžeme předat aktuální informace o dotačních příležitostech nejen z krajského rozpočtu, ale i novinky z národní úrovně, abychom se společnými silami včas připravili na nové programové období po roce 2020“ dodal radní Hečko.

Workshopy se letos konaly v těchto obcích:

  • Městys Častolovice (Rychnovsko), 12. 11. 2019, Kulturní dům U Lva
  • Obec Nemojov (Trutnovsko), 19. 11. 2019, Restaurace Nemojov
  • Město Vysoké Veselí (Jičínsko), 21. 11. 2019, Hostinec U Rybníka
  • Obec Stěžery (Hradecko), 26. 11. 2019, Obecní úřad Stěžery
  • Městys Žernov (Náchodsko), 28. 11. 2019, Hotel Rýzmburk
Sdílejte na sociálních sítích