Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 130 účastníků

Na přelomu října a listopadu 2021 se uskutečnil 7. ročník již tradičních akcí pro zástupce obcí v každém okrese Královéhradeckého kraje, které jsou zaměřeny na aktuální informace z oblasti regionálního rozvoje, strategického plánování a dotační politiky. Cílem těchto akcí je i podnětná diskuse mezi regionálními partnery a vzájemné sdílení dobré praxe.
Regionální setkání pro obce přilákaly letos více jak 130 účastníků

Setkání se účastnil i radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje, grantů a dotací Adam Valenta. „Důležitá je pro nás zpětná vazba od Vás, abychom reagovali na skutečné potřeby obcí, proto jsem rád, že se společně setkáváme každoročně přímo v regionu“ uvedl.

Letos navštívilo celkem pět okresních setkání více jak 130 zástupců obcí a měst, ale i místních akčních skupin, svazků obcí, kraje či odborné veřejnosti. Letošní zájem o workshopy byl opět velký a ohlasy účastníků kladné. Každou hostitelskou obec prezentoval starosta, který účastníkům představil svou obec včetně rozvojových záměrů. Akce se např. konaly v novém komunitním centru, opravené obecní hospůdce či zrekonstruované hasičské zbrojnici.

První polovina programu byla zaměřena na dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, které představili zástupci Odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací z Krajského úřadu KHK. V druhé části semináře se aktéři dozvěděli aktuální informace ke strategii rozvoje kraje, nové online nástroje pro obce v rámci konceptu Chytrý region, a především dotační možnosti z EU, které prezentovalo Centrum investic, rozvoje a inovací.

Na setkání nechyběly ani aktuality v rámci územní dimenze 2021+ od zástupců místních akčních skupin ke komunitně vedenému místnímu rozvoji (CLLD) a Hradecko-pardubické aglomerace k nástroji ITI nebo i např. informace k rozvoji průmyslové zóny Solnice-Kvasiny.

„Jsem rád, že Vám můžeme předat aktuální informace o projektech a dotačních příležitostech nejen z krajského rozpočtu, ale i novinky z národní úrovně, abychom byli včas společně připraveni se svými projekty v novém programovém období.“ dodal radní Valenta.

Regionální setkání se letos konaly v těchto obcích:

  • Obec Volanice (Jičínsko) – 19. 10. 2021, Hospůdka U Špejcharu
  • Město Úpice (Trutnovsko) – 20. 10. 2021, zasedací místnost MAS
  • Obec Vysokov (Náchodsko) – 26. 10. 2021, komunitní centrum
  • Obec Bystré (Rychnovsko) – 2. 11. 2021, obecní hospůdka
  • Obec Osice (Hradecko) – 4. 11. 2021, hasičská zbrojnice

 

Sdílejte na sociálních sítích