Akademie

Projekt Živá půda nabízí samosprávám rating pachtovních smluv

Samosprávy jsou důležitými vlastníky zemědělské půdy. Ze zákona mají povinnost spravovat ji s péčí řádného hospodáře. Většina měst a obcí na své půdě nehospodaří, ale propachtovává ji zemědělcům. Rating pachtovních smluv hodnotí, jak samosprávy nakládají se svou zemědělské půdou.
Projekt Živá půda nabízí samosprávám rating pachtovních smluv

Rating pachtovních smluv slouží jako srovnávací a hodnotící nástroj, který má za cíl zlepšit propachtovávání obecní půdy a péči o ni. Zastupitelé i občané obce jednoduše zjistí, jak je pacht nastaven, zda je veřejný majetek dostatečně ochráněn a zhodnocován.

Iniciativa hodnotí pouze smlouvy veřejných institucí, tedy měst a obcí, krajů nebo státu. Na základě dat z Registru smluv nebo smluv, které byly předány hodnocenými subjekty, identifikují rizika a slabá místa v pachtu.

Jak a co se hodnotí?

Pachtovní smlouvu se hodnotí podle 7 parametrů, za které může subjekt získat až 22 bodů (smlouva na dobu určitou) nebo 20 bodů (smlouva na dobu neurčitou). Čím více bodů, tím lepší je hodnocená smlouva. Různé parametry mají různý maximální počet bodů, aby rating odrážel důležitější a méně důležité aspekty smlouvy. Pokud samospráva propachtovává své pozemky na více smlouvách, výsledná hodnota je průměrem těchto smluv. Podle počtu bodů získává samospráva smajlíka znázorňujícího souhrnnou kvalitu nastavení pachtu.

Pokud samospráva učinila aktivní kroky ke zlepšení hospodaření na půdě a změně pachtu, na mapě ve vyskakovacím okně se objeví „v procesu změny”.

Podrobně popsanou metodiku hodnocení pachtovních smluv najdete zde.

Více informací na webu: www.ziva-puda.cz
Sdílejte na sociálních sítích