Akademie

Nová příručka správného osvětlování od MŽP

Ministerstvo životního prostředí vydává Příručku správného osvětlování. Ta shrnuje pravidla pro bezpečné a kvalitní osvětlení, které je současně příznivé k životnímu prostředí a minimalizuje negativní dopady světelného znečištění.
Nová příručka správného osvětlování od MŽP

Obce, města ale i firmy stále častěji požadují instalaci chytrého, moderního a šetrného osvětlení, které poskytne dostatek světla, ale zároveň nebude mít nežádoucí účinky například na klidný lidský spánek, životní prostředí, nepovede k plýtvání energií a nezhorší bezpečnost na silnicích a ve veřejném prostoru.

Hlavním impulsem pro vydání aktuální osvětlovací příručky bylo zveřejnění české technické normy ČSN 36 0459 Omezování nežádoucích účinků venkovního osvětlení. Zájemci v příručně najdou především doporučení pro koncipování venkovních osvětlovacích soustav, včetně možnosti využít požadavky nové normy.

Příručka správného osvětlování v první části shrnuje problematiku světelného znečištění, zejména jaké jsou jeho zdroje a nežádoucí dopady. Dále se zabývá možnými způsoby řešení problematiky a objasňuje, proč se Česká republika vydala cestou využití technické normy. Stěžejní část příručky je pak věnována dílčím aspektům uplatnění normy v praxi, ale i dalším radám a doporučením pro osvětlování s ohledem na okolní prostředí nebo energetickou spotřebu. Příručka byla konzultována s odborníky na světelné znečištění a světelnou techniku.

Převzato z: www.mzp.cz

 

Sdílejte na sociálních sítích