Akademie

Na Broumovsku se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

Dne 12. června 2018 se v odpoledních hodinách v centru WALZEL v Meziměstí konal další z řady letošních regionálních workshopů. Na setkání přišlo diskutovat cca 25 zástupců obcí a měst, DSO či MAS převážně z regionu Broumovska.
Na Broumovsku se diskutovalo nad podporou hospodářsky slabých oblastí

Společným tématem byla diskuse nad nově vznikající strategií rozvoje kraje po roce 2020 ve vazbě na více se prohlubující se regionální disparity. Jednání se konalo na Broumovsku proto, že tento region dlouhodobě patří mezi hospodářsky slabé a státem podporované oblasti. Nevýhodnou situaci zde dokresluje většina ukazatelů sociodemografického a ekonomického rozvoje.

Společné setkání iniciovalo Centrum investic, rozvoje a inovací ve spolupráci s Královéhradeckým krajem. Politickou záštitu nad akcí převzal radní Královéhradeckého kraje pro oblast regionálního rozvoje a cestovního ruchu Bc. Pavel Hečko, který daný region velmi dobře zná, neboť z Meziměstí pochází a právě zde působil i jako starosta města.

 „K zajištění rovnoměrného rozvoje celého Královéhradeckého kraje a vyrovnávání regionálních disparit je potřeba se zaměřit na podporu hospodářsky slabých oblastí jako je například Broumovsko“, řekl radní hned na úvod jednání. Specifické problémy řešeného území představil Jan Školník, který na setkání zastupoval Podnikatelský klub Broumovska.

Slovo dostala také současná starostka Meziměstí Eva Mücková, která všechny účastníky seznámila s příklady dobré praxe realizovaných projektů v Meziměstí, včetně významu přeshraniční spolupráce. Diskusi nad krajskými dotacemi včetně Programu obnovy venkova uvedla Mgr. Ivana Kudrnáčová, vedoucí odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací, Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Ing. Ladislav Mlejnek z CIRI účastníky seznámil se současným vývojem kraje s akcentem na Broumovsko, s výsledky dotazníkového šetření mezi obcemi, které agentura ve spolupráci s krajem realizovala v květnu 2018, a také s dalšími aktivitami CIRI, kraje i státu související s dotační politikou a regionálním rozvojem.

V rámci setkání se rozpoutala konstruktivní diskuze. Hlavním tématem byly především překážky v rozvoji regionu (např. dostupnost služeb, odchod mladých lidí, pracovní příležitosti, regulativy CHKO Broumovsko), ale i debata o možných řešeních a navrhovaných intervencích.

Sdílejte na sociálních sítích