Konference ke Dni krajiny 2023

Konference určena pro politiky a úředníky státní správy a místních samospráv nastiňující komplexní přístupy k řešení problematiky krajiny jako uceleného tématu v rámci sídel i volné krajiny.
Datum konání akce
20. 10. 2023 8:30 - 2:15
Místo konání
Sněmovní 4, Praha
Organizátor
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, z. s.

Cílem konference je nastínit problematiku krajiny – jež zahrnuje spojité zastavěné i nezastavěné území, sídla i volnou krajinu – jako ucelené
téma. Ukážeme možnosti řešení problémů i rozvoje potenciálů v rámci komplexního, mezioborového přístupu, který nabízí krajinářská
architektura. Tento přístup ke krajině výrazně podpoří právě uplatnění Zákona o obnově přírody, jehož budoucí konotace pro Českou republiku
budou velice důležité. Příklady dobré praxe efektivně představí možná řešení pro zlepšení prostředí a zároveň podporují myšlenku, že téma
krajiny je pro život v obcích tématem zásadního významu.

Sdílejte na sociálních sítích