Seminář

JAK SE ADAPTOVAT NA KLIMATICKOU ZMĚNU aneb co můžeme udělat i my v našem městě nebo obci

Adaptace na klimatickou změnu je významným tématem i na lokální úrovni. Právě města a obce mají možnost realizovat strategii adaptace na klimatickou změnu konkrétními adaptačními opatřeními.
Datum konání akce
2. 4. 2024 16:00 - 18:00
Místo konání
Novotného lávka 5, Praha 1
Organizátor
Společnost pro trvale udržitelný život

Důsledné využití prvků modrozelené infrastruktury vede ke zlepšení mikroklimatu, snížení tepelného ostrova, lepšímu využití dešťové vody ve městech. Využití obnovitelných zdrojů energie snižuje uhlíkovou stopu. Zadržování vody v krajině a podpora biodiverzity při hospodaření na zemědělských pozemcích zlepší odolnost krajiny proti důsledkům klimatické změny. 

Seminářem provedou:

  • Mgr. Martin Ander, Ph.D., vedoucí programu Adapterra Nadace Partnerství, Inspirativní soutěž Adapterra Awards
  • Mgr. Tereza Líbová, vedoucí oddělení environmentálních projektů, Magistrát hl. m. Prahy, Podpora projektů adaptace na změnu klimatu v rámci Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030
  • Ing. Jiří Tencar, Ph.D., ředitel společnosti ECOTEN, Revitalizace SŠ Českobrodská, oceněný projekt v soutěži Adapterra Awards
  • Ing. Eva Tylová, bývalá místostarostka MČ Praha 12, Adaptační opatření na MČ Praha 12, oceněný  projekt v soutěži Adapterra Awards

Akce zdarma je možné se zúčastnit osobně v budově ČSVTS, Praha 1, Novotného lávka 5 nebo on-line. 

Připojení pomocí platformy Zoom je možné na adrese:  https://bit.ly/stuz202404

Sdílejte na sociálních sítích