Akademie

Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?

Na tuto otázku se snažil odpověděd workshop, který se dne 26. února 2019 pod záštitou Regionální stálé konference Královehradeckého a Středočeského kraje uskutečnil v Kopidlně.
Jak pomoci upadajícímu venkovu uprostřed státu?

Území Kopidlenska ležící na periferii obou krajů se vyznačuje vyšší nezaměstnaností, zhoršenou dopravní dostupností, vyšším podílem primárního sektoru a vykazuje co do průměru kraje zhoršené parametry v oblast demografických a sociálně-ekonomických ukazatelů.

Předmětem tohoto unikátního setkání, které společně organizovali Centrum investic, rozvoje a inovací, Královéhradecký a Středočeský kraj,  byla otevřená diskuze především o konkrétních místních problémech v dopravní dostupnosti a obslužnosti, zejména stav silnic II. a III. třídy a dopravní obslužnost přes hranice obou krajů, sociální integraci, občanské vybavenosti a další a jejich možné financování z krajských dotačních titulů a fondů EU. Zazněly inspirativní příklady dobré praxe, pohled akademické sféry zastoupené Radimem Perlínem z Přírodovědecké fakulty UK a možnosti využít k řešení problémů i dnes často skloňované „smart“ řešení zvyšující komfort místních obyvatel.

Mnohé náměty, které zde zazněly, budou řešeny na úrovni krajských samospráv. Tato forma setkání je jednou z cest, jak posilovat spolupráci v území, vytvořit podmínky pro kooperaci, jak probudit území a být nápomocni tam, kde je ohrožen vyvážený a udržitelný rozvoj území.

Prezentace ke stažení naleznete níže.

Sdílejte na sociálních sítích