Akademie

ESG jako nový impuls pro rozvoj firem

Konference, kterou pořádali naši kolegové z oddělení Inovací, ukázala ESG reporting nikoliv jako hrozbu, ale příležitost.
ESG jako nový impuls pro rozvoj firem

27. září se v aule Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové sešlo téměř 90 posluchačů na jedné straně a 20 přednášejících na straně druhé. Spojujícím prvkem byl společný zájem o budoucnost, kterou můžeme jako jednotlivci či jako firmy významně ovlivnit. Stačí, když se budeme zamýšlet nad dopady všeho co děláme na životní prostředí a životy druhých. Tzv. třešničkou na dortu byla účast jeho excelence finského velvyslance v ČR Pasi Olavi Tuominena. Ve svém vystoupení potvrdil, že i přes rozdílnost v přírodních a průmyslových podmínkách jsou cíle Finska i České republiky stejné a cesty k jejich dosažení velmi podobné.

V minulých dnech probíhal v rámci Evropy Evropský týden udržitelného rozvoje. Konference byla příspěvkem k tomuto tématu, která mohla proběhnout jenom díky participaci Centra investic, rozvoje a inovací, Univerzity Hradec Králové a krajské pobočky České spořitelny a.s.

Pozvaní odborníci s lehkostí a vtipem shrnuli důvody i kroky, které celou společnost přivedly k nutnosti vážně se zabývat sledováním uhlíkové stopy, aplikování principů cirkulární ekonomiky a respektování nařízení ohledně nefinančního reportingu. Ukázali i cestu, která by mohla vést k výraznému zlepšení všeho zmíněného. Pokud budete mít možnost poslechnout si pana profesora Vladimíra Kočího z VŠCHT nebo Ondráše Přibylu z organizace Fakta o klimatu, rozhodně neváhejte!

Díky České spořitelně a.s., která se nebojí podporovat odvážné projekty, se pak představily firmy převážně z regionu, které už mají jasno a respektování současných trendů pro ně není nejmenší problém, nebo je pro ně ohleduplnost k životnímu prostředí přímo základní filozofií jejich fungování. Vystoupení zástupců Škoda Auto a.s., Prusa Research, Farma Basařovi, Fabio Produkt s.r.o., ETW s.r.o., NOHO a.s. a Park 360 byla pestrým kaleidoskopem inspirace a motivace.

Formy podpory, které je možné využít, představili zástupci České spořitelny, , Centra investic, rozvoje a inovací, Technologické agentury ČR, CzechInvestu a Univerzity Hradec Králové, která se v současné době zaměřuje na podporu v firmem v oblasti digitalizace díky projektu digitálního inovačního hubu eDIH NEB. Aby byla pomoc účinná, je důležité pracovat s ověřenými daty, která představila, způsob jejich získávání a zpracování, agentura STEM/MARK.

Fotogalerie
Sdílejte na sociálních sítích