Konference

Rozvíjíme naši obec pro kvalitní život a výzvy 21. století

Konference pro představitele samospráv
Datum konání akce
6. 2. 2024 9:30 - 17:00
Místo konání
Foyer Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139/140, 500 03 Hradec Králové
Program:

Úvod (9:30 –10:00)

 • Martin Červíček (hejtman Královéhradeckého kraje
 • Martina Berdychová (náměstkyně hejtmana Královéhradeckého kraje)
 • František Zachoval (ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové)

Přednáškový blok I (10:00–11:30)

 • Současný stav uplatňování Politiky architektury a stavební kultury v ČR (Josef Morkus, Ministerstvo pro místní rozvoj)
 • Veřejný prostor a mikrourbanistika (Pavla Melková, MCA atelier, zakladatelka Kanceláře veřejného prostoru Institutu plánování a rozvoje)
 • Největší výzvy pro současná města a důležitá role center architektury při jejich řešení – mezinárodní dobrá praxe (Osamu Okamura, architekt a urbanista)

Workshopový blok I (11:30–12:30)

 • Prezentace úspěšných projektů a hlavních plánovaných investicí představiteli samospráv

Oběd (12:30–13:30)

Přednáškový blok II (13:30–15:00)

 • Litomyšl jako příklad komplexního přístupu k městu (Daniel Brýdl, starosta města Litomyšl)
 • Jak přistupovat k architektuře v malých obcích (Lukáš Ehl, městský architekt v Červeném Kostelci, ateliér Ehl & Koumar architekti)
 • Praktické zkušenosti městského a obecního architekta (Radek Novotný, městský architekt v Novém Městě nad Metují a obecní architekt v Deštném v Orlických horách)

Workshopový blok II (15:00–16:30)

 • Debata přednášejících a účastníků nad investičními záměry obcí

Závěr (16:30–17:00)

Sdílejte na sociálních sítích