Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

V úterý 11. června 2024 proběhl v EA Hotelu Tereziánský Dvůr v Hradci Králové 9. ročník konference Příležitost pro region 2024, tentokrát na téma Dostupné bydlení v KHK. Na akci vystoupila řada významných odborníků z národní i regionální úrovně: zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Státního fondu podpory investic, Centra pro regionální rozvoj ČR, Centra investic, rozvoje a inovací a představitelé Královéhradeckého kraje.
Konference Příležitost pro region 2024 aneb Jak rozvíjet v regionu dostupné bydlení

Program

Prezence účastníků / 9:00 – 9:30

 Úvodní blok / 9:30 – 10:30

  • Úvodní slovo - Bc. Pavel Bulíček, 1. náměstek hejtmana pro oblast inovací, investic a informačních technologií
  • Úvodní slovo -  Adam Valenta, radní pro oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací
  • Aktivity Centra investic, rozvoje a inovací – 20 let - úvodní představení a pozdrav Mgr. et. Mgr. Vendula Hájková, MBA, ředitelka CIRI
  • Data a datové výstupy MMR v oblasti bydlení, Mgr. Veronika Marianovská, Oddělení analýz a strategie bytové politiky, Ministerstvo pro místní rozvoj  

Dostupné nájemní bydlení / 10:30 – 12:00

  • Národní koncept dostupného bydlení, Ing. Vít Lesák, MSc., vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Programy na podporu rozvoje bydlení, Ing. Martin Klouda, ředitel sekce podpor, Státní fond podpory investic 
  • Regionální centrum podpory investic do bydlení pro Královéhradecký a Liberecký kraj, Mgr. Jana Sklenářová
 

Pauza 30 minut … 12:00 – 12:30 hodin

Dostupné sociální bydlení / 12:30 – 14:00

  • Co nám přinese Zákon o podpoře bydlení, Ing. Vít Lesák, MSc., vedoucí oddělení koncepce dostupného bydlení, Ministerstvo pro místní rozvoj
  • Nástroje podpory osob v bytové nouzi v ČR - příklady dobré praxe ... kontaktní místo, poradenství, spolupráce a zabydlování se soukromým sektorem a další, Milan Greineder, Platforma pro sociální bydlení
  • Sociální bydlení v IROP 2 - srovnání prvních výzev první výzvy (25.) a aktuálně otevřených výzev (101. a 115.) na podporu sociálního bydlení, Mgr. Markéta Stehlíková, Centrum pro regionální rozvoj ČR

PROGRAM KONFERENCE

 

Sdílejte na sociálních sítích